Bradford White® 265-42544-08 Heating Element With Gasket, 208/240 V, 3500 W at 208 V/4500 W at 240 V, Domestic

4065 MFG #: 265-42544-08
/ ea

Bradford White® Heating Element, 208/240 V, 3500 W at 208 V/4500 W at 240 V, Copper, Domestic

QTY