NORITZ NRC111DV GQ-C3257WX-FF-US-NG DIRECT VENT CONDENSING WATER HEATER .92 EF 16K-199K BTU 4.6 GPM @ 80 DEG RISE VENT WITH 3" OR 4" PVC

1312920 MFG #: NRC111DV
$2,884.87 / ea
  • Brand: Noritz®
  • Manufacturer: Noritz America Corp

NORITZ NRC111DV GQ-C3257WX-FF-US-NG DIRECT VENT CONDENSING WATER HEATER .92 EF 16K-199K BTU 4.6 GPM @ 80 DEG RISE VENT WITH 3" OR 4" PVC

QTY